Tuntunan Sholat Dhuha Beserta Doa-nya

Tuntunan Sholat Dhuha Beserta Doa-nya

Begitu bamyak anjuran sholat sunnah, salah satunya ialah sholat sunnah dhuha. Sholat dhuha biasanya dikerjakan di seperempat waktu siang yaitu sekitar jam delapan pagi sampai jam sepuluh pagi.

Bacaan surah dalam sholat dhuha pada rakaat pertama ialah surah dhuha dan pada rakaat kedua surah ad-dhuha. Jumlah rakaat yang dikerjakan minimal dua rakaat atau lebih, tergantung kesanggupan. Namun untuk jumlah rakaat terbanyak ada yang berpendapat sampai delapan rakaat dan adapula yang berpendapat sebanyak dua belas rakaat.

Berikut tata cara sholat dhuha yang benar dan sesuai yang dianjurkan:

 1. Niat sholat dhuha

Ushalli sunnatadh dhuhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa.

Artinya : Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat, karna Allah SWT.

 1. Takbirotul Ihram (Mengangkat Kedua Tangan)

Allaahu akbar

 1. Membaca Doa Iftitah (Sunnah)

Alloohu akbar kabiirow wal hamdu lillaahi katsiiroo wasubhaanalloohi bukrotaw wa-ashiilaa. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fathoros samaawaati wal ardlo haniifaa wamaa ana minal musyrikiin. Inna sholaatii wa nusukii wamahyaa wa mamaatii lillaahi robbil ‘aalamiin. Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin.

 1. Membaca surah Al-Fatihah

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin.

Ar Rahmaanirrahiim.

Maaliki yaumiddiin.

Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.

Ihdinash-shirraatal musthaqiim.

Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin.

 1. Membaca surah Ad-Dhuha

Bismillahirrahmannirrahiim.

Wadhdhuhaa.

Wallaili idzaa sajaa.

Maa wadda’aka robbuka wamaa qolaa.

Walal aakhirotu khoirul laka minal uulaa.

Walasaufa yu’thiika robbuka fatardhoo.

Alam yajidka yatiimang fa-aawaa.

Wawajadaka dhoollang fahadaa.

Wawajadaka ‘aa-ilang fa-aghnaa.

A-ammal yatiima falaa taqhar.

Wa-ammas saa-ila falaa tanhar.

Wa-ammaa bini’mati robbika fahaddits.

 1. Rukuk dengan tuma’ninah

Subhaana robbiyal ‘adhiimi 3x

 1. I’tidal dengan tuma’ninah

Sami’alloohu liman hamidah,

Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wamil-ul ardli wamil-u maa syi’ta min syai’in ba’du.

 1. Sujud dengan tuma’ninah

Subhaana robbiyal ‘a’la wabihamdih 3x

 1. Duduk antara dua sujud dengan tuma’ninah

Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdini wa’aafinii wa’fuannii.

 1. Sujud kedua dengan tuma’ninah
 2. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua
 3. Membaca surah Al-Fatihah
 4. Membaca surah As-Syams

Bismillahirrahmannirrahiim.

Wasysyamsi wadhuhaahaa

Walqomari idzaa talaahaa

Wannahaari idzaa jallaahaa

Wallaili idzaa yaghsaahaa

Wassamaa-i wamaa banaahaa

Wal-ardhi wamaa thohaahaa

Wanafsiw wamaa sawwaahaa

Fa-alhamahaa fujuurohaa wataqwaahaa

Qod aflaha mang zakkaahaa

Waqod khooba mang dassaahaa

Kadzdzabat tsamuudu bithoghwaahaa

Idzim ba’atsa asyqoohaa

Faqoola lahum rosuululloohi naaqotalloohi wasuqyaahaa

Fakadzdzabuuhu fa’aqoruuhaa fadamdama ‘alaihim robbuhum bidzambihim fasawwaahaa

Walaa yakhoofu ‘uqbaahaa

 1. Rukuk dengan tuma’ninah
 2. I’tidal dengan tuma’ninah
 3. Sujud dengan tuma’ninah
 4. Duduk di antara dua sujud dengan tuma’nina
 5. Sujud kedua dengan tuma’ninah
 6. Tasyahud dengan tuma’ninah

Attahiyyaatul mubaarokaatush sholawaatuth thoyyibaatu lillaah. Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rohmatulloohi wa barokaatuh. Assalaaamu’alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shoolihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallooh wa asyhadu anna Muhammadar rosuulullooh,

Alloohumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa shollaita ‘alaa sayyidinaa Ibroohim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibroohimm wabaarik ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibroohim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibroohimm fil’aalamiina innaka hamiidum majiid.

 1. Salam

Assalaamu’alaikum warohmatullooh

 1. Membaca doa setelah sholat dhuha

Setelah selesai sholat kita dapat melanjutkannya dengan doa sholat dhuha dibawah ini.

اَللَّهُمَّ إِنَّ الضُّحَاءَ ضُحَاؤُكَ وَالبَهَاءَ بَهَاؤُكَ وَالجَمَالَ جَمَالُكَ وَالقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَائِكَ وَبَهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِي مَا آتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ اَللَّهُمَّ بِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

Allahumma innadhdhuha-a dhuha-uka, walbahaa-abahaa-uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwaatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ishmata ishmatuka. Allahuma inkaana rizqii fissamma-i fa anzilhu, wa inkaana fil ardhi fa-akhrijhu, wa inkaana mu’siron fayassirhu, wainkaana harooman fa thohhirhu, wa inkaana ba’idan fa qoribhu, bihaqqidhuhaa-ika wa bahaaika, wa jamaalika wa quwwatika wa qudrotika, aatini maa ataita ‘ibaadakash shoolihiin.”

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, keagungan-Mu, keindahan-Mu dan kekuatan-Mu, berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambaMu yang shalih.”